Criteria

Les médicaments pour traiter l'impuissance viagra dans la pharmacie Cialis en ligne sans ordonnance.

De normen die Ecogarantie ontwikkeld heeft, stoelen op respect voor het delicate evenwicht tussen plant, mens en dier en op een streven naar duurzaamheid. Daarbij worden de verwachtingen van de consument niet uit het oog verloren. Er wordt eveneens rekening gehouden met sociaal-economische dynamieken.

Bijgevolg dienen ingrediënten en productiemethoden van Ecogarantie producten te voldoen aan een aantal criteria.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt nagestreefd op ecologisch, sociaal en economisch vlak. Zo mag de productie niet in strijd zijn met de mensenrechten en moet op een sociaal rechtvaardige manier gebeuren. Het bedrijf dient economisch leefbaar te zijn en een eerlijke prijzenpolitiek te hanteren. Op ecologisch vlak wordt aandacht besteed aan de hernieuwbaarheid van grondstoffen en aan de oorsprong van ingrediënten. Eindproducten mogen niet getest worden op dieren.

Veiligheid

Ecogarantie artikelen dienen zich te houden aan de Europese en Belgische wetgeving over productveiligheid. Dat wilt bijvoorbeeld zeggen dat elk bedrijf verplicht is een aantal voorzorgsprincipes te nemen naar traceerbaarheid toe.

Milieu

De weerslag op het milieu moet zo laag mogelijk gehouden worden door te werken volgens de voorgeschreven normen.
De ecologische kwaliteit van de producten ligt vervat in het basisprincipe van de verplichting van middelen meer dan de verplichting van resultaten.

Controle

De Ecogarantieproducten worden door onafhankelijke certificeringsorganismen gecontroleerd.

Concreet betekent dit onder andere dat:

  • zo veel mogelijk biologische plantaardige ingrediënten aangewend worden,
  • dierenproeven op eindproducten verboden zijn
  • ingrediënten van petrochemische oorsprong niet toegelaten zijn,
  • gebruik van schadelijke mineralen beperkt wordt,
  • bestraling van producten verboden is,
  • geen genetisch gemanipuleerde ingrediënten gebruikt worden,
  • biologische afbreekbaarheid gemaximaliseerd wordt,
  • het gebruik van stabilisatoren, emulgatoren, bewaarmiddelen en dergelijke strikt geregeld is,